• Nieuwe coalitie in Leiderdorp van VVD, CDA , PvdA en LPL

    24 oktober − Nieuwe coalitie in Leiderdorp van VVD, CDA , PvdA en LPL Lees verder

  • Besloten behandeling uit den boze

    27 september − De VVD Leiderdorp neemt met ontsteltenis kennis van het door D66 ingediende initiatiefvoorstel “Zorg met verblijf” waarbij belangrijke informatie niet openbaar is. 
In het openbare stuk wordt namelijk niets gezegd over locatie en kosten terwijl deze wel bekend zijn. Dit voorstel gaat over het plaatsen van een woning in Leiderdorp voor mensen waarvoor de beschikbare voorzieningen ongeschikt zijn. Deze mensen vertonen ernstig asociaal gedrag. Zij moeten daarom apart gehuisvest worden. De VVD vindt het achterhouden van deze belangrijke informatie een grove schending van behoorlijk bestuur. De VVD zal D66 ter verantwoording roepen over deze ondemocratische werkwijze. Lees verder

  • VVD en CDA zeggen vertrouwen op in D66

    10 oktober − VVD en CDA zeggen vertrouwen op in D66 Lees verder